باشگاه استقلال

استقالل در سال 1324 توسط تیمسار خسروانی با نام باشگاه دوچرخه سوران تاسیس شد . این باشگاه ابتدا در ابتدا فقط برای دوچرخه سواری بود اما بعد ها رشته های دیگر ازجمله فوتبال نیز به فعالیت های باشگاه اضافه شد .

در اسفند ماه سال 1328 این باشگاه به باشگاه فوتبال تاج تغییر نام داد .

پس از انقلاب اسلامی دفتر مرکزی تاج و بسیاری از اماکن باشگاه تاج مانند فروشگاه و… از دست گردانندگان باشگاه خارج شد و به سازمان هایی همچون تربیت بدنی و تبلیغات اسالمی واگذار شدند. پس از کش وقوس های فراوان در فروردین 1358 این باشگاه به باشگاه فوتبال استقالل تهران تغییر نام داد و فعالیت های خود را بانام و لگوی جدید ادامه داد .

لگو باشگاه استقلال
پرچم و لگو باشگاه استقلال

هم اکنون باشگاه استقالل قدیمی ترین باشگاه فوتبال کشور است که در ورزش های دیگری همچون : کشتی ، فوتسال ، والیبال و … فعالیت میکند . اما اصلی ترین ورزش این باشگاه فو تبال است و تمام تمرکز مدیران هواداران به بخش فوتبالی این باشگاه است.

ما نیز در این مقاله به بررسی بخش فوتبالی آن می‌پردازیم .

چارت سازمانی باشگاه استقلال
بررسی چارت سازمانی باشگاه استقلال

 چارت سازمانی باشگاه استقلال

مجمع عمومی با رای گیری و با نظر وزارت ورزش اعضای هیئت مدیره باشگاه را انتخاب میکند . سپس اعضای هیئت مدیره با رای گیری مدیر عامل باشگاه را انتخاب میکند.

در حال حاضر آقایان پرویز مظلومی ، دلفیان وملکیان  اعضای هیئت مدیره باشگاه هستند و آقای مددی مدیر عامل باشگاه هستند .

مدیر عامل باشگاه نیز با کمک هیئت مدیره دیگر اعضای باشگاه را انتخاب میکند.

 وظایف روابط عمومی ورزشی

تعریف روابط عمومی:

روابط عمومی ورزشی‌یک وظیفه‌مدیریتی مبتنی بر ارتباطات استکهبهتعیین مخاطبان کلیدی سازمان‌ورزشی ارزیابی روابط مخاطبان وتقویت‌روابط مطلوب بین سازمان ورزشی ومخاطبان آنهامیپردازد.

وظیفه روابط عمومی:

تسهیل در کسب نتایج مطلوب است.

ابعاد مهم این تعریف: روابط‌عمومی ورزشی یک‌وظیفه‌مدیریتی ومعیاری برای‌اثربخشی سازمانی دردیگر فعالیت های مدیریتی چون‌مدیریت‌منابع انسانی وبازاریابی است. به عبارت دیگر روابط عمومی تا باوظایف مدیریتی تلفیق نشود، در نیل به اهداف‌‌ موردنظرخودتوفیق نخواهد یافت.

روابط عمومی ورزشی‌یک فعالیت مبتنی بر ارتباط است.

روابط عمومی برای رسیدن به حداکثراثربخشی، باید در عمل نظام مند باشد. این کار با شناسایی مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی آغاز میشود.

مخاطبان یک سازمان ورزشی:

 • – اعضاء رسانههای جمعی
 • – اعضاء یا کارکنان خود سازمان ورزشی
 • – مشتریان
 • – خیرین

روابط عمومی ورزشی:

– تمرکز روابط عمومی ورزش ی بر روی انواع متعددی ازمخاطبان سازمان ورزشی است.

– مشتریان گروهیازمخاطبان هستندکه مورد توجه‌قرارمیگیرند با این تفاوت که روابط عمومی آنها را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فراتر‌‌از یک مشتری صرف میداند

– برنامه های روابط عمومی

سازمان ورزشی مخاطبان متعددی داردکه دارای ارتباطی دوسویه هستند

برنامه های روابط عمومی میتواند برای هردوگروه کارکنان ومخاطبان و حتی مخاطبان ویژه باشد. این مخاطبان ویژه میتوانند مواردی چون گروهها یا افرادفعال در امرخیریه باشند.

دامنه مخاطبان بازاریابی از دایره مخاطبان بازارهای هدف فراتر نمی‌رود،اما خارج ازاین دایره مخاطبان دیگری هم وجود دارد که روابط عمومی به آنها توجه میکند، نظیر

 1. کارکنان سازمان ورزش ی
 2. سرمایه گذاران،
 3. سرگروه هواداران
 4. افراد یا گروه‌های فعال درامور خیریه
 5. به عبارت دیگر روابط عمومی دایره وسیعتری را پوشش میدهد.

روابط عمومی فعالیتی وسیع‌تر از دادوستد پولی دارد.

 

مهمترین مهارتهای روابط عمومی درورزش:

 • نویسندگی
 •   سخنرانی
 •   ارتباط بین فردی
 • طراحی نشریه
 • استفاده از اینترنت
 •  روابط رسانهای
 • روابط اجتماعی.

عمومی استقالل

در حال حاضر روابط‌عمومی باشگاه استقلال توسط یک مدیر روابط‌عمومی و چندخبرنگاراداره میشود.

روابط عمومی باشگاه دارای یک وب سایتwww.Esteghlal.ir

کانال تلگرام EsteghlalfcTelegram@

صفحه اینستاگرامEsteghlal.fc.offical@

روزنامه استقلال جوان است

 

روابط عمومی باشگاه از طریق صفحات اجتماعی اخبارمربوط بهباشگاه را منعکس می‌کند .

مصاحبه بازیکنان وکادرفنی تیم ،اخبار مربوط به بازیهاوضعیت تیم ، تیم های پایه ، کادرفنی و همچنین اخبارمربوط به بازی های لیگ، جام حذفیتیم بزرگساالن وهچنین تیم های پایه .

 • ارتباط با هواداران از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی
 • ایجاد پل ارتباطی میان هواداران وباشگاه
 • اعلام وضعیت باشگاه ، اعلام موضع باشگاه در مقابل اخبار و یا اتفاقات
 • اعلام اگهی های تبریک و یا تسلیت باشگاه
 • منبع اصلی برای دریافت اخباردرست
 • اعلام و انتشار بیانیه های باشگاه

 

البته روابط‌عمومی این باشگاه نقاط ضعف زیادی دارد. از جمله آن

 •  انتشار با تاخیر اخبار مربوط به مدیریت باشگاه ، ارتباط ضعیف با اعضای هیئت مدیره باشگاه
 • عدم کنترل حواشی اطراف مدیریت وکادرفنی تیم
 •  عدم کنترل حواشی‌بازیکنان وارتباط موثر با بازیکنان

برای باشگاه بزرگی مثل استقالل روابط عمومی یک رکن بزرگ ومهم باشگاه است وپل ارتباطی میان هواداران و باشگاه وهمچنین پل ارتباطی میان  ارکان مختلف باشگاه.

 

 

بررسی نقش روابط عمومی درباشگاه استقلال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *