ازدواج برای همه مناسب نیست

ازدواج برای همه مناسب نیست

ازدواج برای همه مناسب نیست شما از طرف خانواده ، دوستان (مخصوصاً افراد متاهل!) ، یا فقط از فرهنگ عمومی ، فشار ازدواج را احساس می کنید. شاید دوست دارید روزی ازدواج کنید یا شاید با این ایده مخالف باشید.

خطرات ازدواج بدون رابطه جنسی

خطرات ازدواج بدون رابطه جنسی

خطرات ازدواج بدون رابطه جنسی یک ازدواج حمایتی از نظر احساسی و دلسوز چیز خوبی است. اما وقتی آن ازدواج فاقد محبت جسمانی و فعالیت جنسی (نه فقط رابطه جنسی) باشد ، عنصر مهمی را از دست می دهد. برخی

چگونه با شریک خود مذاکره کنیم

چگونه با شریک خود مذاکره کنیم

چگونه با شریک خود مذاکره کنیم شما از شریک خود چیزی می خواهید که او مایل به دادن آن نیست. شاید شما فقط بخواهید آنها قبل از خروج از خانه مرتباً خداحافظی کنند یا اینکه بخواهید آنها در تعاملات روزمره

چگونه می توان احساسات خود را از بین نبرد

چگونه می توان احساسات خود را از بین نبرد

چگونه می توان احساسات خود را از بین نبرد اگر شما فردی هستید که از نظر احساسی تحت فشار قرار می گیرد ، مدیریت تعارضات رابطه ای دشوار است. وقتی از دست همسرتان ناراحت می شوید ، به خوبی با

قبل از مشاوره دوبار فکر کنید

قبل از مشاوره دوبار فکر کنید

قبل از مشاوره دوبار فکر کنید اگر ما در حل مشکلات خودمان به اندازه حل مشکلات دیگران مهارت داشته باشیم. اما مانند بسیاری از ایده های عالی ، راه حل های ما برای دیگران هرچه بیشتر در مورد مشکل یاد