با گروههای پشتیبانی مجازی در ارتباط باشید

Woman Virtual Workshop کارگاه مجازی

شکل>

نقش مددکاران اجتماعی انکولوژی پشتیبانی و ارتباط مستقیم بیماران سرطانی ، خانواده ها و مراقبان است. در دنیایی که اخیراً توسط همه گیری %20COVID-19%20%20%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%0A

%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20 مددکاران اجتماعی انکولوژی مجبور شدند به سرعت با واقعیت های جدید تنظیمات کار و تجربه بیمار سرطانی سازگار شوند ، پشتیبانی بسیار ضروری را فراهم کنید و در کنار بیماران ما به روشهای معنی دار قدم بردارید.

یكی از راههای هدف سازگاری متفكرانه ما ایجاد گروههای پشتیبانی مجازی جدید است مددکاران اجتماعی ما با استفاده از فناوری کنفرانس ویدئویی ، با بیماران و خانواده ها گرد هم آمده اند تا فضاهایی امن و دلپذیر برای برقراری ارتباط در شرایط فیزیکی جدا ایجاد کنند.

گروههای پشتیبانی آنلاین اکنون در دسترس هستند

مددکاران اجتماعی مرکز سرطان آبرامسون مفتخر هستند که چندین گروه پشتیبانی آنلاین را برای بیماران و مراقبین ارائه می دهند ، جایی که می توانید از طریق ویدئو کنفرانس یا تلفن به آنها بپیوندید. این گروه ها برای تشویق ارتباط مستمر با بیماران ما و کمک به ما برای کمک به شما حتی از راه دور ایجاد شده اند.

“چه در ذهن شما می گذرد؟ ” فرصتی را برای بیماران و افراد حامی شما فراهم می کند تا در یک فضای امن و حمایتی با مددکاران اجتماعی انکولوژی ارتباط برقرار کنند تا آنچه را که در ذهن شما است به اشتراک بگذارند. موضوعات ممکن است شامل سفر سرطان ، اضطراب در مورد کرونا ، نحوه کنار آمدن با شما ، زندگی خانوادگی ، رشد شخصی و چالش ها باشد. این گروه هر چهارشنبه از ظهر تا 1 بعد از ظهر جلسه می می گذارند. از طریق ویدئو کنفرانس با استفاده از برنامه Blue Jeans (نیازی به رمز عبور نیست) ، یا با شماره گیری 408-419-1715 . و وارد شماره شناسه جلسه 474 244 774 و به دنبال آن علامت # شوید. بدون ثبت نام مورد نیاز است. برای کسب اطلاعات بیشتر ، با Sandy Blackburn از طریق sandy.blackburn@pennmedicine.upenn.edu یا تماس بگیرید 215-614-1863 .

برای تقویت جامعه و فضایی برای بحث در مورد احساسات مرتبط با تشخیص سرطان جدید ، ما گروه پشتیبانی برای بیماران تازه تشخیص داده شده را ایجاد کردیم. این گروه مجازی به بیمارانی که در درمان سرطان تازه وارد هستند ، یک محیط امن و حمایتی را برای اتصال و اشتراک گذاری تغییرات و تنظیمات مربوط به تشخیص و درمان به آنها ارائه می دهد. با اشلی آدامز از طریق ashley.adams@pennmedicine.upenn.edu یا 215-360 تماس بگیرید- 0576 برای ثبت نام.

گروه ما معنای این چیست؟ بر اساس آموزش ما در روان درمانی معنا محور است و برای بیماران تشخیص داده شده با سرطان پیشرفته (سرطان متاستاتیک ، عود بیماری یا پیشرفت بیماری) ارائه می شود. نیاز به یافتن معنا مشخصه مشخصی از انسان است که می تواند به کنار آمدن کمک کند. این گروه یک مکان حمایتی فراهم می کند که در آن مددکاران اجتماعی انکولوژی بحث آزاد متمرکز بر معنا را تسهیل می کنند. برای ثبت نام ، به مگان ملیک از طریق megan.melick@pennmedicine.upenn.edu ایمیل بزنید یا با تماس بگیرید 215-360-0570.

نوشتن کارگاه زندگی گروهی است که می تواند از شخصی به آنلاین تبدیل شود تا ارتباطات ارزشمندی را برای بیماران ما حفظ کند. این گروه تجربه نوشتاری رسا را ​​برای شرکت کنندگان فراهم می کند و توسط یک استاد انگلیسی انگلیسی از دانشگاه پنسیلوانیا تسهیل می شود. برای ثبت نام ، به کورتنی برسلر-نواک از طریق ایمیل href=”mailto:courtney.breslernowak@pennmedicine.upenn.edu”> Courtney.bresler-nowak@pennmedicine.upenn.edu از طریق ایمیل ارسال کنید یا با تلفن 215-605-5304.

ما از همه مراقبان ، اعضای خانواده و افراد مبتلا به سرطان حمایت می کنیم و به گروه اختصاص داده شده به خود ، گروه حمایت از مراقبان دعوت می کنیم. مددکاران اجتماعی انکولوژی به آنچه در ذهن شما هستند گوش می دهند ، بحث را تسهیل می کنند و پشتیبانی و منابع را ارائه می دهند. این گروه دوشنبه اول و سوم ماه در ساعت 1 بعد از ظهر بصورت آنلاین برگزار می شوند . بدون ثبت نام مورد نیاز است. از طریق برنامه کنفرانس ویدیویی Blue Jeans (بدون گذرواژه لازم است) یا با شماره گیری 408 از طریق تلفن به ما بپیوندید. -419-1715 و وارد کردن شماره شناسنامه جلسه 450 778 055 و به دنبال آن علامت #. با سندی بلکبرن در sandy.blackburn@pennmedicine.upenn.edu یا 215-360- تماس بگیرید 0580 . برای اطلاعات بیشتر.

گروه تومورهای عصبی- عصبی برای بیماران تومورهای نوروآندوکرین و مراقبین آنها باز است. این گروه ارائه های آموزشی از تیم چندرشته ای عصبی و غدد درون ریز را با زمان شرکت کنندگان برای شبکه سازی و به اشتراک گذاشتن تجربیات شما ترکیب می کند. رهبران این گروه شامل یک مددکار اجتماعی آنکولوژی ، یک رژیم شناس ثبت نام شده و یک پرستار پرستار هستند که برای پشتیبانی از حوزه های تخصصی خود در دسترس هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام ، لطفاً با Diann Boyd در Diann.boyd@pennmedicine.upenn.edu تماس بگیرید یا با 215-614-1863 .

چالش ورزشی دستیابی به موفقیت برای بازماندگان سرطان پستان هر روز صبح هر سه شنبه برگزار می شود و به شما کمک می کند بازماندگان سرطان پستان به حرکت درآیند. این گروه در 13 سپتامبر با یک رویداد ورزشی مجازی تحت عنوان Pennrough Challenge تحت حمایت Pen Medicine به پایان می رسد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام ، با دوریس پیچینین به آدرس doris.piccinin@pennmedicine.upenn.edu یا 215-360-0581 .

زندگی پس از پیوند مغز استخوان یک گروه مجازی است که فضای امن و حمایتی را برای بیمارانی که پیوند مغز استخوان را تجربه کرده اند ارائه می دهد تا در مورد دیدگاه ها و چالش های مربوط به زندگی پس از پیوند بحث کنند. با تیفانی راروها در tiffany.raroha@pennmedicine.upenn.edu یا 215-360- تماس بگیرید 0585 برای اطلاعات بیشتر یا ثبت نام.

ایده یا پیشنهاد؟

امیدواریم که شما برای یک یا چند گروه آنلاین ما به ما بپیوندید. ما همچنین می خواهیم آنچه را که می خواهید در گروه های پشتیبانی آنلاین ما مشاهده کنید ، درک کنیم. به عنوان مثال ، آیا به دنبال گروهی هستید که به نوع خاصی از سرطان یا فعالیت خاصی اختصاص داده شده باشد؟ اگرچه نمی توانیم نتیجه خاصی از این ایده ها بدهیم ، اما ما می خواهیم از نظر شما استقبال کنیم و ارزش آن را می دانیم ، زیرا می خواهیم برنامه هایی را با محوریت نیازهای شما توسعه دهیم.

افکار و پیشنهادات شما برای ما مهم است زیرا همه ما با این عصر اجتماعی شدن مجازی سازگار هستیم. ما از این فرصت برای استفاده از کنفرانس ویدیویی برای برقراری ارتباط با شما بسیار سپاسگزاریم. ممکن است از نظر جسمی از هم دور باشیم ، اما امید ما را بهم می پیوندد – امید به اشتراک گذاشتن با هم ، امید به تشویق و امید به روزهای بهتر پیش رو.

با گروههای پشتیبانی مجازی در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *