عضو هیات علمی UT به عنوان کارگروه رقابت دانشجویی IFLA منصوب شد

روابط عمومی UT: دکتر مهدی خانسفید ، استادیار مهندسی منظر در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی UT ، به عنوان کارگروه رقابت دانشجویی در کارگروه های کمیته آموزش و امور دانشگاهی IFLA تعیین شده است.

به گفته دفتر مدیریت سبز UT ، کمیته آموزش و امور دانشگاهی IFLA هدف خود را در جهت پیشبرد معماری منظر به عنوان یک رشته دانشگاهی با ارائه و افزایش استانداردهای دانشگاهی از طریق تسهیل همکاری بین المللی بین اعضای IFLA دنبال می کند.

کمیته همچنین در توسعه و ارتقاء برنامه های دانشگاهی معماری منظر ، مطالعات تحقیقاتی و تبادل علمی بین مناطق IFLA و 77 کشور عضو در سراسر جهان مشارکت دارد.

کارگروه رقابت دانش آموزی گروه های کمیته EAA IFLA مسئول ارتقاء و پیشرفت معماری منظر از طریق سیاستگذاری ، تدوین مقررات ، تعیین داور ، نظارت بر روند بازبینی و سازماندهی مسابقات جایزه است.

این مسابقه شامل سه دسته و موضوعی تعدیل کننده است که هر سال تنظیم می شود. سه دسته به شرح زیر است: تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی ، طراحی و تحقیق.

منبع : ut.ac.ir
عضو هیات علمی UT به عنوان کارگروه رقابت دانشجویی IFLA منصوب شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *