درمان دقیق سرطان در مرکز تشخیص های شخصی

Medical researcher examines a sample

افراد مبتلا به سرطان ممکن است تشخیص مشابهی داشته باشند ، اما تومورهای فردی می توانند تفاوت های قابل توجهی داشته باشند. مشاهده اطلاعات ژنتیکی تومور می تواند تصویر واضح تری از وضعیت منحصر به فرد بیمار و نحوه بهترین درمان آن ارائه دهد.

مرکز Penn برای تشخیص های شخصی ، آزمایشگاه بالینی دارای مجوز CAP/CLIA ، جهش های ژنتیکی منحصر به فرد در سرطان بیمار را بررسی می کند. این باعث می شود درمان هدفمندتری انجام شود و از درمان های غیر ضروری ، هزینه و عوارض جانبی جلوگیری شود.

تعیین توالی DNA برای نتایج بهتر

فرایند یافتن این جهش های منحصر به فرد را تعیین توالی DNA می نامند. این یک بررسی اطلاعات ژنتیکی در یک نمونه از بافت انسان است – در این مورد ، یک تومور. از زمان راه اندازی آن در سال 2013 ، مرکز تشخیص های شخصی تقریباً 20000 نمونه را در بیماران مبتلا به انواع سرطان ، از جمله سرطان خون ، لنفوم ، ملانوم ، ریه ، GI و سرطان مغز تعیین کرده است.

پس از اینکه توالی را به دست آوردند ، پزشکان از این اطلاعات برای شخصی سازی درمان ها استفاده می کنند. در صورت لزوم ، آنها تومور را با گذشت زمان دوباره توالی می کنند تا ببینند آیا مشخصات ژنتیکی آن در پاسخ به درمان تغییر کرده است یا خیر. اگر تومور تغییر کرده است ، ممکن است درمان نیز تغییر کند.

این تکنیک %20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%20%20%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20Penn%20Medicine%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%0A

%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86%20

%0A

%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%20%D8%8C%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D8%B2%20Penn%20Medicine%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20 درخواست اطلاعات بیشتر با تماس با ما استقبال می کند. مستقیماً مرکز.

درمان دقیق سرطان در مرکز تشخیص های شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *